2012-02-13

2012 Cyclic di-GMP及黑腐病菌基因體國際研討會

 

研討會名稱:
 2012 Cyclic di-GMP及黑腐病菌基因體國際研討會
日期:
 2012年3月15日~16日
地點:
 國立中興大學農環大樓國際會議廳
附件下載:
 
本活動一律採線上報名,詳細資料詳如:
請至中興大學→生物化學研究所→最新消息
中興生化網址 http://biochem.nchu.edu.tw/
 
 

            **********************
                國  立  中  興  大  學
                生物化學研究所                       
                助    理          連亭雅
                Tel:04-22840468-213
                Fax:04-22853487